Portal Sprzątamy reklamy stworzyli członkowie Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim we współpracy z Fundacją Training Projects. Jest on skierowany do wszystkich, którzy poszukują porady, jak wyznaczyć sprawiedliwe granice dla funkcjonowania reklamy we własnej okolicy i jak reagować, gdy zostaną one przekroczone. Chcemy podzielić się naszą wiedzą o reklamie, jej odmianach i regulacjach, którym może podlegać. Chcemy zadbać o wspólny język mówienia o problemie i jego wielowątkowe postrzeganie. Pokażemy, czym różni się reklama systemowa od niesystemowej, jak zdefiniować szyld (i dlaczego wymaga on nieco innego traktowania) oraz po co nam hierarchia informacji. Opowiemy, jak skutecznie przeciwstawiać się nachalności outdooru, opierając się na  obowiązujących aktach prawnych. Przedstawimy społeczno-gospodarcze przyczyny obecnego stanu rzeczy i strategie odzyskiwania przestrzeni.

Słyszeliście o São Paulo, mieście bez reklam? W tej brazylijskiej metropolii, zamieszkałej przez 11 milionów ludzi, w 2006 roku wprowadzono prawo, na mocy którego usunięto wszystkie reklamy. Dzięki temu mieszkańcy na nowo odkryli miejsce, w którym żyli, a handel bynajmniej się nie załamał. W 2012 roku reklamy wróciły do São Paulo – tyle że na nowych zasadach.

Estetykę polskich miast i otoczenie dróg, zasłoniętych rozwrzeszczaną pstrokacizną reklam, coraz częściej opisuje się słowami „śmietnik”, „chaos”, „zanieczyszczenie”, „syf”. Jednak nie wystarczy pomstować na powszechne bezguście i agresywność kampanii marketingowych ani marzyć o drugim São Paulo w Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy Wrocławiu. Odgórne zakazy nie zostaną wprowadzone samoistnie, a bez poparcia społecznego nie mogą być skuteczne. Potrzebne są działania. Wasze działania.

Podpisana w maju 2015 roku ustawa krajobrazowa daje samorządom realne możliwości regulacji outdooru za pomocą uchwał przyjmowanych przez miasta i gminy. Ale uchwały nie napiszą się same. Do ich przygotowania potrzebna jest wiedza, do ich przyjęcia – poparcie społeczne, do ich stosowania – zrozumienie i zaangażowanie urzędników. Z powodu braku któregokolwiek z wymienionych elementów uchwały reklamowe albo nie powstaną, albo nie zostaną przyjęte, albo staną się martwym prawem.

Reklamy nie są lewiatanem, którego nie sposób okiełznać – poddane szeroko rozumianej społecznej kontroli mogą wzbogacić otoczenie. Na ulicach, a czasem i przy drogach, potrzebna jest informacja o miejscach, produktach, usługach i wydarzeniach – ale nie chaos, brak równowagi i nieczytelność przekazu. Chodzi o to, by outdoor nie dominował w przestrzeni, lecz dostosował się do oczekiwań lokalnej społeczności i kontekstu historyczno-kulturowego miejsca. To nie kapitał wielkich firm czy interes prywatny mają decydować, co, gdzie i w jakiej formie znajdzie się w naszej okolicy. Większy udział w tych procesach powinni mieć wszyscy użytkownicy przestrzeni, wspierani przez miejskie władze i urzędników.

Dlatego właśnie urzędnicy i działacze lokalni stanowią szczególnie ważną grupą odbiorców naszego projektu. Z myślą o nich opracowaliśmy zbiór artykułów w przystępny sposób przedstawiających obowiązujące prawo reklamowe, jego niuanse i wątpliwości z nim związane. Stworzyliśmy również obszerną bazę wiedzy, zawierającą dane kontaktowe do instytucji, organizacji i inicjatyw reagujących na problem zanieczyszczenia wizualnego, a także wykaz działań z całej Polski, od miejskich polityk reklamowych, poprzez działania interwencyjne, po projekty edukacyjne i artystyczne.

Chcemy razem z Wami decydować o wyglądzie miejsc, w których żyjemy. Przez kilka lat aktywności zdobyliśmy sporo doświadczeń, które warto wykorzystać. Zapraszamy więc do współpracy!

Miasto Moje A w Nim to ogólnopolska organizacja ekspercka, działająca od 2007 roku. Naszym celem jest ograniczenie liczby reklam i szyldów w polskim krajobrazie. Dążymy do wprowadzenia i egzekucji skutecznego prawa reklamowego, zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Jednocześnie prowadzimy działalność edukacyjną i promujemy dobre praktyki. Nacisk kładziemy na rozwijanie dialogu społecznego i postrzeganie problemu reklamowego w szerszej perspektywie polityki przestrzennej, architektury, urbanistyki, partycypacji społecznej. Dlatego współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i samorządami lokalnymi. Wśród naszych najważniejszych działań wymienić można m.in. wydanie albumu „Polski Outdoor” (2009), konkurs „Miastoszpeciciel” (2013, 2014) oraz monitoring prac parlamentu nad projektem tzw. ustawy krajobrazowej w ramach kampanii społecznych – “Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” (2013-14) i “Posprzątajmy reklamy – wstawmy zęby ustawie krajobrazowej” (2015).