Szkolenia dla organizacji NGO – Fundacja Training Projects, partner projektu sprzątamyreklamy.org

Fundacja Training Projects specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania zespołem i projektami, interpersonalnych, menedżerskich i biznesowych.

Jeśli Twoja organizacja NGO zajmuje się promocją postaw ekologicznych, ochroną przestrzeni publicznej lub walką z reklamami albo edukacją obywatelską – możesz skorzystać z naszego wsparcia.  Nasz trener przeprowadzi dla Was szkolenie z uzgodnionej wstępnie tematyki – dopasowane do Waszej sytuacji, potrzeb, kompetencji wolontariuszy itp.

Tutaj możesz zobaczyć nasze portfolio szkoleń integracyjnych i gier dot. pracy w zespole, szkoleń menedżerskich i biznesowych, albo symulacyjnych gier szkoleniowych (np. z zarządzania projektami).

Zasady organizacji szkoleń:

 1. Zwracając się do nas, napisz w kilku zdaniach o jakie szkolenia Wam chodzi i czym jako organizacja się zajmujecie (podaj linka do Waszej strony www)
 2. Szkolenia są gratis, ale Wy musicie zorganizować miejsce na zajęcia (sala szkoleniowa) i ew. catering
 3. W szkoleniach może wziąć udział do 16 osób – jednorazowo. Możliwe jest przeprowadzenie kilku szkoleń – jeśli cele i działania Waszej organizacji wzbudzą nasze szczególne uznanie.
 4. Zwykle szkolimy osoby zarządzające organizacjami, kierujące projektami, specjalistów. Nie mamy doświadczenia w szkoleniu wolontariuszy wykonujących prostsze zadania: kwestowanie, prace fizyczne itp.
 5. Nie mamy doświadczenia w tematyce związanej z pozyskiwaniem grantów, pisaniem wniosków itp. Wiemy jak rozwijać organizację, kierować projektami, zespołami, budować strategię, kreować innowacyjne postawy, negocjować czy rozwiązywać problemy.
 6. Terminy szkoleń warto ustalać z nami na 3-4 miesiące do przodu.
 7. Wchodzą w grę spotkania we wszystkich miesiącach w okresie od listopada do kwietnia. Od maja do października nasi trenerzy są zbyt mocno obciążeni pracą w szkoleniach komercyjnych.

Tematyka naszych darmowych szkoleń dla NGO obejmuje:

 1. Kierowanie projektami
 2. Pracę w zespole i kierowanie zespołami, motywowanie wolontariuszy
 3. Tworzenie innowacyjnych działań w różnych dziedzinach społecznych – od ekologii po edukację (szkolenie oparte m.in. o studia przypadku ciekawych projektów z całego świata – patrz sekcja „Najlepsze praktyki ze świata”
 4. Rozwój strategiczny organizacji NGO: jak zwiększyć skalę działania czy zmienić strukturę organizacyjną
 5. Negocjacje
 6. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 7. Zarządzanie czasem i efektywność osobista
 8. Kreatywność i innowacyjność

Zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@symulacje.edu.pl